Regulamin studia tatuażu
Studio tatuażu Da Vinci’s Fox tattoo Wrocław

STUDIO NIE ODPOWIADA ZA PERSONALNE USTALENIA Z TATUATOREM, KTÓRE NARUSZAJĄ  TREŚĆ NINIEJSZEGO REGULAMINU!

Warunki ogólne

 • Klient, decydując się na wykonanie tatuażu lub przekrycie starego w Da Vinci’s Fox Tattoo Wrocław zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu studia, przez co akceptuje jego warunki.
 • Studio wykonuje wszystkie zabiegi tylko osobom pełnoletnim.
 • Klient ma obowiązek poinformować drogą mailową studio przed ustaleniem terminu sesji o wszelkich dolegliwościach lub schorzeniach zdrowotnych, które w rezultacie mogą skutkować uniemożliwieniem wykonania usługi tatuażu w wyznaczonym dniu.
 • Posiadam świadomość, że powikłania wynikające z chorób skórnych przy usłudze tatuażu, studio nie ponosi odpowiedzialności z tego wynikającej.
 • Przed przystąpieniem do zabiegu każdy klient zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia: „Formularza dla klienta potwierdzającego zgodę na wykonanie tatuażu”. Oświadczenie znajduje się w studio i klient wypełnia je przed sesją.
 • Studio nie wykonuje zabiegów osobom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających.
 • Studio zapewnia sterylność używanych do zabiegu narzędzi i materiałów.
 • W studio obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania przedmiotów służących do wykonywania tatuażu. Nie przestrzeganie zaleceń grozi utratą zdrowia.
 • Zastrzegamy sobie prawa autorskie do wykonywanych zdjęć, projektów i tatuaży jak i do zdjęć naszych prac przesłanych przez klientów.
 • Wszelkie wnioski, skargi bądź reklamacje prosimy kierować wyłącznie na adres mailowy: davincisfox@gmail.com w innym przypadku roszczenia zostają automatycznie uznane za niebyłe i nie będą rozpatrzone.

Rezerwacja na tatuaż

 • Wstępnej rezerwacji terminu tatuowania można dokonać telefonicznie, mailowo, poprzez komunikator Facebooka, Instagram lub osobiście w studio Da Vinci`s Fox Tattoo Wrocław.  Żeromskiego 28, 50-321 Wrocław.
 • Po dokonaniu wstępnej rezerwacji należy potwierdzić ją poprzez wpłacenie zadatku. Opłaty można dokonać osobiście w studiu, lub przelewem na konto, którego numer można uzyskać drogą mailową, lub na stronie internetowej. Termin przepada w przypadku niezaksięgowania wpłaty zadatku w przeciągu 7 dni od ustalenia terminu.
 • Rezerwacja terminu poprzez wpłatę zadatku jest równoznaczna z akceptacją regulaminu. Minimalna kwota zadatku to 200 zł.
 • Niedotrzymanie terminu sesji bez wcześniejszego poinformowania skutkuje utratą zadatku. Rezerwacja kolejnego terminu wymaga dokonania wpłaty kolejnego zadatku. W szczególnych przypadkach możliwe jest przełożenie wpłaty na kolejny termin.
 • Termin sesji można zmienić maksymalnie do 7 dni przed umówioną datą.
 • Tatuator może zmienić termin sesji jeśli uzna, że wykonanie tatuażu w danym terminie jest niemożliwe z uwagi np. na zły stan skóry, zmiany na ciele klienta bądź w przypadku kolejnej sesji niedostateczne wygojenie poprzedniego tatuażu – w tym przypadku zadatek przechodzi na kolejny termin.
 • W szczególnych przypadkach tatuator ma prawo do odwołania sesji – między innymi jeśli klient jest pod wpływem środków odurzających, alkoholu lub w jakiś sposób zachowuje się niebezpiecznie dla siebie bądź otoczenia – w tym przypadku zadatek przepada.
 • Posiadam świadomość, że za powikłania wynikające z chorób skórnych przy usłudze tatuażu – w tym źle zagojony tatuaż – studio NIE PONOSI odpowiedzialności finansowej, z tego tytułu wynikającej.

Wycena tatuażu

 • Wszystkie projekty tatuaży wyceniane są indywidualnie. Cena minimalna wynosi 300 zł.

Projekt tatuażu

 • Projekt tatuażu przedstawiany jest w dzień tatuowania, w szczególnych przypadkach możliwe przedstawienie projektu wcześniej jednak wymaga to indywidualnych ustaleń.

Tatuowanie w Studio

 • Istnieje możliwość przyprowadzenia osoby towarzyszącej z wyłączeniem obostrzeń sanitarnych, które dotyczą SARS- CoV-2.

Gojenie tatuażu

 • Klient otrzymuje wskazówki dotyczące pielęgnacji tatuażu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 • Wszelkie skargi po stwierdzeniu braku stosowania się do zaleceń tatuatora zostaną odrzucone, a poprawka takiego tatuażu będzie odpłatna.
 • Studio nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje nieprzestrzegania zasad pielęgnacji podczas procesu gojenia tatuażu.

Vouchery na tatuaz

 • Minimalny kosz vouchera 400 złotych.
 • Vouchery można wykorzystać przy każdym tatuażu i są ważne przez 6 miesięcy od daty zakupu.
 • Klient ma możliwość i przekazania Vouchera innej osobie, ale należy to jednak skonsultować i zgłosić w studio.
 • Klient kupujący Voucher jest informowany, że nie wykorzystana kwota Vouchera przy usługach tatuatorskich przepada i studio nie ponosi za to odpowiedzialności.
 • Każdy klient, który: posiada Voucher może dokonać dopłaty gotówkowej do droższej usługi tatuażu, którą wykona w Da Vinci’s Fox lub dokupić kosmetyki do tatuażu.